Phần mềm marketing trên website của khách hàng

      Nhằm hỗ trợ quản trị, kinh doanh của khách hàng được tốt nhất. Chúng tôi đã nghiên cứu giải pháp phần mềm marketing tích hợp đồng bộ cơ sở dữ liệu với website của khách hàng.

Tính năng cơ bản:

 • Kết xuất danh sách hàng hóa lên Website:
 • Danh mục hàng hóa của người sử dụng;
 • Hàng tồn trong từng kho;
 • Phân nhóm mặt hàng;
 • Gắn kết mặt hàng vào các phân nhóm;
 • Giá trị hàng tồn trong kho;
 • Đặc tính hàng hóa;
 • Hình ảnh hàng hóa….
 • Trên Website chỉ lặp lại cấu trúc danh mục mặt hàng (theo các phân nhóm đã chọn) và cung cấp thông tin cho người ghé thăm theo như mẫu thiết kế trên Website.
 • Nâng cao mức độ thuận tiện quản lý thông tin mô tả chi tiết, bởi vì trên Website có rất nhiều công cụ: trình soạn trực quan, tổ chức liên kết giữa các đối tượng trên Website, quản trị quyền truy cập…
 • Phần mềm cho phép kết xuất báo cáo, thống kê, biểu đồ và các chỉ số khác về khách hàng của doanh nghiệp.

      Tùy theo ngành nghề, dịch vụ quý khách chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp phần mềm một cách tối ưu, phù hợp nhất.