Dự án phát triển nghiệp vụ

  • Lợi ích của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ cho thuê IT của Greensoft:

+    Hệ thống CNTT của Doanh nghiệp sẽ dễ quản lý hơn, tiết kiệm chi phí vận hành hơn

+    Khi muốn mua, nâng cấp hay thử nghiệm thiết bị mới, Doanh nghiệp sẽ được tư vấn cụ thể theo hướng tối ưu nhất trước khi quyết định Greensoft sẽ chủ động góp ý để hoàn thiện hệ thống CNTT của Doanh nghiệp, chỉ ra lỗ hổng và rủi ro có thể sẽ gặp và tư vấn giải pháp phù hợp.