Phần mềm quản lý hồ sơ HRM

Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức- thi đua khen thưởng được xây dựng theo biểu mẫu 2C-BNV/2008và thông tư 11/2014/TT-BNV với nhiệm vụ tin học hóa các quy trình truyền thống, thủ công chứ không chỉ đơn thuần là công việc lưu trữ hay xử lý thông tin. Là một sản phẩm mang tính đột phá, hoạt động trên nền tảng WEB, phần mềm có khả năng mở rộng khu vực hoạt động, hỗ trợ quản lý nhiều đơn vị trên cùng một phần mềm. Nhiều đơn vị đang sử dụng như: Trường đại học Y, đại học Luật, đại học quốc gia, ... Sở Nội vụ các tỉnh,...

Phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên quản lý tới cấp Phường: Việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý, điều hành và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên tại Đảng uỷ của các Bộ, Ban ngành và các cơ quan nhà nước sẽ đem lại những hiệu quả cụ thể, thiết thực là:

Tăng cường chất lượng, hiệu quả trong công việc;

Cung cấp thông tin chính xác, cơ sở dữ liệu có độ tin cậy cao;

Xử lý thông tin thống nhất;

Dễ dàng tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ thông tin;

Giảm tối đa không gian lưu giữ hồ sơ;

Đảm bảo báo cáo chính xác, kịp thời.